ReklamBet Nedir?

Hızla değişen dünyamızda reklamcılık her geçen gün boyutları büyüyen bir sektördür.
Pazarlama iletişiminin vazgeçilmez bir unsuru olan reklamcılığın pek çok tanımı
yapılmıştır. Bu tanımlardan bir tanesi;

Reklam, bir işin malın veya bir hizmetin para karşılığında, genel yayın araçlarında,
tarif edilerek geniş halk kitlelerine duyurulmasıdır” şeklindedir.

Amerikan Pazarlama Birliğinin tanımı ise “Bir malın, bir hizmetin veya fikrin bedeli
verilerek ve bedelin kimin tarafından ödendiği anlaşılacak şekilde yapılan ve yüz yüze satış
dışında kalan tanıtım faaliyetleridir.”

Günümüzde bu tanım daha genişletilmiştir: “İşletmeler, kâr amacı olmayan kuruluşlar,
kamu kurumları veya bireyler tarafından kendi ürün ve hizmetleri, örgütleri veya fikirleri
hakkında belli bir hedef pazarı veya kitleyi bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla kitle
iletişim araçlarında satın alınmış özel zamanlarda veya yerlerde ilan ve ikna edici mesajların
yerleştirilmesidir.”

Başka bir ifadeyle reklam; “talep yaratma sanatı” olarak tanımlanmaktadır. Reklam,
ele alınan mal ve hizmetleri hoşa giden taraflarıyla tanıtarak yeni ihtiyaçların ortaya
çıkmasına yardım etmek olarak da ifade edilmektedir. Ancak talep yaratılırken yüz yüze
iletişim yerine büyük kitlelere ulaşabilmek için kitle iletişim araçlarından faydalanılır.

Reklamın Önemi

Günümüzde reklam ve pazarlama, iletişimin diğer elemanları gibi işletmeler ve
tüketiciler açısından vazgeçilmez bir olgu durumuna gelmiştir. Hızla değişen pazar koşulları,
rekabetin günden güne artması sonucu benzer malları üreten çok sayıdaki firmaların başarısı
büyük ölçüde pazarlama iletişimin ve elemanlarını profesyonelce kullanmasına bağlıdır.

İşletmeler açısından ele aldığımızda üretilen mal ve hizmetlerin tüketiciye
duyurulması, pazarda yer alan aynı tür mal ve hizmetlerin çokluğu yüzünden tüketicinin, o
işletmenin ürettiği mal veya hizmeti tercih etmesi için ikna edilmesi, ürüne olan ihtiyacın ve
talebin canlı tutulması açısından reklamın önemi büyüktür. İşletmeler açısından reklam,
elverişli pazarları bulmak konusunda destek olan ve sermayelerin verimli alanlara
yatırmalarını teşvik eden bir araçtır.

Tüketici gözüyle reklam, pazarda kendi ihtiyaçlarına cevap veren binlerce ürün
arasından kendi yararına uygun bir seçim yapmasına yer veren bir amaç olduğu gibi çeşitli
mal ve hizmetleri tanıtan, bu mal ve hizmetleri nerede, nasıl, ne faaliyetle sağlayabileceğini
ve ne şekilde kullanacağını tanımlayan, günümüz yaşam biçiminde zaman açısından
tüketiciye yardımcı olan yapıdadır.

Yüzyılın başından itibaren üretici ve tüketici arasındaki uzaklığın giderek arttığı,
dolayısıyla üretici ve tüketicinin doğrudan iletişimindeki kopmuş göz önüne alınırsa,
üreticiden tüketiciye doğru yol alan bir iletişim biçimi olan reklamın, günümüz üretici
işletmeleri için önemli bir faktör olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir